Je huis aansluiten op nutsvoorzieningen is duur of ingewikkeld

Nutsvoorzieningen

Is de energiefactuur groter dan verwacht? Misschien is er voor jouw verbruik wel een goedkopere leverancier of misschien zijn er in jouw huis energievreters waarvan je niet weet dat ze veel energie verbruiken. Kom via het Sociaal Huis meer te weten over de V-test, de energiescan of jouw energiefactuur. Denk je recht te hebben op een sociaal tarief voor één van de nutsvoorzieningen of een verwarmingstoelage, informeer dan zeker eens in het Sociaal Huis naar de voorwaarden.

 

Overzicht nutsvoorzieningen

Elektriciteit, aardgas, water en kabeldistributie

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Bemiddeling bij schulden bij energie- of waterleverancier

Als je schulden hebt bij je energie- of waterleverancier kan dan leiden tot afsluiting van elektriciteit, gas en/of water. Om dit te vermijden, organiseert het OCMW een Lokale Advies Commisie (LAC) waarbij er onderhandeld wordt met de distributienetbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij (Farys/TMVW).

V-test

De V-test is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen.

Energiescan

Tijdens een energiescan gaat een energiescanner samen met jou na hoe je zuiniger kan omspringen met energie in jouw woning.

Huisaansluitingen op de riolering

Als er in je straat riolering aanwezig is, ben je verplicht je woning hierop aan te sluiten. Hierop is geen uitzondering mogelijk. Voor de aansluiting op de riolering moet je toelating vragen aan het gemeentebestuur.