U bent hier

Sociale premies en tegemoetkomingen

Een overzicht van alle sociale premies en toelagen waarover we u kunnen informeren in het Sociaal Huis.

Mantelzorgpremie

De premie voor mantelzorg is bedoeld voor mensen die onbetaald de zorg op zich nemen van een hulpbehoevende Merelbekenaar.

UiT-cheques

Met UiT-cheques kan je goedkoper sporten, genieten van een optreden of een toneelstuk, je uitleven op het vakantiespeelplein …

Geboortepakket

Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.

Huisvuiltoelage voor personen met incontinentie en kinderopvanginitiatieven

Deze premie is bedoeld als tussenkomst voor wie onvrijwillig meer huisvuilzakken nodig heeft.

Begrafenistoelage oud-strijders

Bij het overlijden van opgeëisten, weerstanders, werkweigeraars en erkende oud-strijders uit beide wereldoorlogen kan de familie van de overledene een toelage aanvragen om een deel van de begrafeniskosten te betalen.