U bent hier

Premies en fiscale voordelen voor ondernemers

Toelage sociale economie

Je kan jaarlijks een toelage sociale economie aanvragen voor het maken van werkingskosten in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Toelage voor groenbemesters

De gemeente Merelbeke kent jaarlijks een toelage toe aan land- en tuinbouwers die groenbemesten op akkerland gelegen op grondgebied Merelbeke.

Premie voor een groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.

 

Subsidies en premies Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid biedt een aantal subsidies en premies aan voor investeringen in opleiding, advies, milieu, energie, tewerkstelling, export en innovatie.

Energiepremies van Fluvius

Fluvius kent premies toe aan ondernemingen die energiezuinige maatregelen nemen. Ontdek ze hier!

Info voor bedrijven

Ondernemingen die de Cadeaubon Merelbeke aan hun personeelsleden willen schenken, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van fiscale voordelen.