U bent hier

Bestuur

Diensten

Ontdek de dienstverlening in Merelbeke van de gemeente, het Sociaal Huis, het OCMW en externe dienstverleners.

Beleid

Het gemeentebestuur van Merelbeke is samengesteld uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. 

Vergunningen

Voor de uitvoering van bepaalde zaken heb je van de gemeente een vergunning nodig.

Neem deel aan het beleid

Participatie, bewonersplatforms, adviesraden en openbaarheid van bestuur.

Premies, subsidies en toelagen

De gemeente voorziet verschillende financiële tegemoetkomingen op het vlak van wonen, milieu, samenleven, vrije tijd ...

Verkiezingen

Elke Belg vanaf 18 jaar heeft stemplicht. Als je niet kan gaan stemmen, kan je ook een volmacht geven.

Sociaal huis

Alle sociale dienstverlening onder één dak

Over OCMW Merelbeke

OCMW-raad, publicaties, klachten en meldingen, diensten en contactgegevens

Werken bij gemeente of OCMW

Op  zoek naar een job bij het gemeentebestuur van Merelbeke of bij het OCMW?

Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Publicaties

Herlees de afgelopen edities van het infomagazine, UiT voor kinderen, de wegwijsbrochure ...

AGB Merelbeke

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.

Meerjarenplanning

Hier vind je info over de grote, lopende infrastructuurprojecten in de gemeente: de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang, van sportpark Molenkouter en het vernieuwen van de Bergwijkbrug met steun van EFRO.

Beleidsplannen

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Over Merelbeke

Merelbeke van vroeger tot nu.

Laatste nieuws

23 maart 2020

Op zoek naar info over de maatregelen rond het coronavirus bij onze gemeente? Die vind je op www.merelbeke.be/coronavirus.

21 november 2019

Het gemeentebestuur van Merelbeke stelde op 20 november het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 voor aan het grote publiek.

14 november 2019

Na een jaar van plannen en voorbereiden is Merelbeke klaar om zijn plannen voor de komende zes jaar voor te stellen aan het grote publiek.